Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen (loon, uitkering of alimentatie) dat niet ingenomen kan en mag worden. In de wet is vastgelegd dat u recht heeft op een minimaal inkomen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.

 

Beslag op inkomen

Als door een gerechtsdeurwaarder een deel van uw inkomen wordt ingenomen (denk hierbij bv. aan loon, een eventuele uitkering of alimentatie), dan heeft u recht op een zogenaamde beslagvrije voet. Dit is een geldbedrag waarmee u nog de basiskosten van levensonderhoud kan betalen. De reden hiervoor is dat de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen, ook als u nog schulden moet afbetalen. 

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet zorgt ervoor dat u na beslag voldoende inkomen overhoudt om uw levensonderhoud, zoals eten, drinken en onderdak, te kunnen betalen. Een deel van uw loon dat boven de beslagvrije voet uitkomt, kan wel ingenomen worden. De beslagvrije voet is voor iedereen anders en hangt af van uw inkomen en gezinssituatie. Voor mensen met een laag of middeninkomen is de beslagvrije voet minimaal 95% van uw netto inkomen. Dit percentage van uw loon krijgt u dan nog wel. 

Hoogte beslagvrije voet

Deze is afhankelijk van verschillende onderdelen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Uw inkomen.
  • Het inkomen van uw partner en de samenlevingsvorm.
  • De hoogte van de huur en de huurtoeslag.
  • De hoogte van uw ziektekostenverzekering en de zorgtoeslag.

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 in werking getreden. De nieuwe, vereenvoudigde beslagvrije voet zorgt voor een betrouwbare berekening van de beslagvrije voet en dus voor een betere bescherming.

Berekenen beslagvrije voet

Op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kunt u via een module uw beslagvrije voet berekenen.

Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Zo heeft in Nederland ruim 1 op de 5 mensen moeite om iedere maand rond te komen. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op www.inkassier.nl/hulpbijschulden , daar staan verschillende manieren om hulp te krijgen om uw geldproblemen op te lossen.

Deel informatie

Gekopieerd naar het klembord.