Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen (loon, uitkering of alimentatie) waarop geen beslag kan worden gelegd. In de wet is vastgelegd dat u recht heeft op een minimaal inkomen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.

 

Beslag op inkomen

Als er door een gerechtsdeurwaarder beslag wordt gelegd op uw inkomen (denk hierbij bv. aan loon, een eventuele uitkering of alimentatie), dan heeft u recht op een zogenaamde beslagvrije voet. De reden hiervoor is dat de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen, ook als u nog schulden moet afbetalen.

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet garandeert dat u na beslag voldoende inkomen overhoudt om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Op het loon dat boven de beslagvrije voet uitkomt, kan wel beslag worden gelegd. De beslagvrije voet is voor iedereen anders en hangt af van uw inkomen en gezinssituatie. Voor mensen met een laag of middeninkomen is de beslagvrije voet minimaal 95% van uw netto inkomen.

Hoogte beslagvrije voet

Deze is afhankelijk van diverse factoren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Uw inkomen.
  • Het inkomen van uw partner en de samenlevingsvorm.
  • De hoogte van de huur en de huurtoeslag.
  • De hoogte van uw ziektekostenverzekering en de zorgtoeslag.

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 in werking getreden. De nieuwe, vereenvoudigde beslagvrije voet zorgt voor een betrouwbare berekening van de beslagvrije voet en dus voor een betere bescherming.

Berekenen beslagvrije voet

Op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kunt u via een module uw beslagvrije voet berekenen.

Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Zo heeft in Nederland ruim 1 op de 5 mensen moeite om iedere maand rond te komen. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op www.inkassier.nl/hulpbijschulden , daar staan verschillende manieren om hulp te krijgen om uw geldproblemen op te lossen.

Deel informatie

Gekopieerd naar het klembord.