Let op! Ons kantoor is op 2e pinksterdag - maandag 20 mei de gehele dag gesloten

De Wet en het Besluit inzake Kwaliteit incassodienstverlening (de Wki)

Wij zijn klaar voor de Wki, u ook?

De Wet en het Besluit inzake Kwaliteit incassodienstverlening (de Wki) treden in werking op 1 april 2024. Deze nieuwe incassowet heeft als doel de kwaliteit van buitengerechtelijke incassodiensten tegen consumenten te verbeteren.

Wat brengt de nieuwe wet met zich mee?

De Wki heeft als doel de kwaliteit van buitengerechtelijke incassodiensten te verbeteren. Hierbij wordt een register voor verrichters en aanbieders van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden ingesteld waarin alleen diegenen worden opgenomen die aan specifieke eisen voldoen met betrekking tot hun oprichting, bedrijfsvoering en opleiding. Ingeschreven partijen die in de fout gaan, kunnen beboet worden en zelfs hun registratie verliezen. Aangezien de werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders gereguleerd zijn, zijn de eisen van de Wki en het Besluit slechts gedeeltelijk van toepassing op Inkassier. Gerechtsdeurwaarders zijn vrijgesteld van de registratieplicht.

De gevolgen van de WKI voor zowel u als Inkassier

De Wki en het Besluit zijn van toepassing op buitengerechtelijke incassowerkzaamheden tegen natuurlijke personen in Nederland. Naast het incasseren van schulden van natuurlijke personen, geldt de Wki ook bij het incasseren van geldschulden van eigenaren van eenmanszaken en schulden van vennoten van een vennootschap onder firma.

Deze activiteiten worden niet alleen uitgevoerd door incassobureaus, maar ook door advocaten en Gerechtsdeurwaarders. Bovendien vallen de interne incassowerkzaamheden (het herinneren van een openstaande factuur als voorbeeld) van u formeel onder deze definitie, maar ze worden uitgesloten van de vereisten van de Wki.

Dit betekent dat de Wki-eisen niet van toepassing zijn op onze opdrachtgevers, tenzij deze voor een derde (schuldeiser) incassowerkzaamheden uitvoert.

Impact berekening incassokosten

De impact van de Wki is daarnaast ook merkbaar in de berekening van incassokosten en dit heeft gevolgen voor schuldeisers en gerechtsdeurwaarders. Bij termijnvorderingen (opstapeling van incassokosten) kunnen na de eerste aankondiging van incassokosten, wanneer termijnbedragen onbetaald blijven, bij vorderingen onder € 266,67 niet de standaard incassokosten worden berekend. Hogere termijnbedragen of “losse” facturen vallen niet onder de regeling. De aanpassing komt er in het kort op neer dat voor termijnbedragen onder € 266,67 een maximum ingevoerd wordt aan incassokosten die opgevoerd mogen worden voor een periode van 6 maanden. De eerste maand mag er € 40,00 gevorderd worden en de 5 maanden daaropvolgend € 20,00 per maand.

Het correct benoemen van incassokosten in de zogenaamde WIK-brief is van essentieel belang. Als de berekening in deze kennisgeving onjuist is, vervalt de mogelijkheid om incassokosten in rekening te brengen. Dit vereist aanpassingen in de processen van schuldeisers/opdrachtgevers en Inkassier.

Conclusie

In de praktijk verandert de nieuwe incassowet veel voor ondernemingen die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitvoeren. De Wki introduceert wettelijke normen en de verplichting om ingeschreven te zijn in een landelijk incassoregister.

Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons op 026-352 5300 of op sales@inkassier.nl .

 

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.