Minnelijke incasso

Een oplossing zonder tussenkomst van de rechter. Als uw klant niet reageert op herinneringen of aanmaningen, dan kunt u de vordering aan ons uit handen geven. Wij zoeken naar een oplossing zonder tussenkomst van de rechter tijdens een minnelijk incassotraject. Dankzij onze aanpak op maat doen wij dit snel, efficiënt en effectief. Dit voorkomt een gerechtelijke procedure en de daarbij komende kosten.

Minnelijke incassoprocedure

Tijdens de minnelijke incassoprocedure benaderen wij uw klant schriftelijk, telefonisch en indien nodig met een persoonlijk bezoek. Heeft uw klant vragen? Dan beantwoorden we die zo snel mogelijk. In 70% van de gevallen komen we tot een oplossing in het minnelijke traject. Dat kan een betalingsregeling of volledige betaling zijn. 

Een proactieve aanpak

Uit ervaring blijkt dat een proactieve houding richting de debiteur een positieve invloed heeft op betaalgedrag. Door het gebruiken van verschillende communicatiekanalen brengen wij de openstaande vordering onder de aandacht. Leidt de minnelijke fase niet tot betaling? Dan adviseren we u over de vervolgstappen en haalbaarheid in de gerechtelijke fase.

Communicatie op maat

We verzamelen en analyseren doorlopend gegevens over betaalgedrag. Deze inzichten gebruiken we voor het verbeteren van onze werkwijze. Zo personaliseren we onze incassoprocessen op basis van diverse kenmerken, zoals uw branche, historisch betaalgedrag en persoonskenmerken. Dat zorgt voor een optimaal rendement én de juiste timing en toon in de communicatie met uw klant, ook tijdens het minnelijke traject.

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.