Debiteurbezoek / sommatie exploot

Een goede inventarisatie voordat u naar de rechter gaat. 

Soms is een gerechtelijk traject noodzakelijk om uw vordering veilig te stellen en betaald te krijgen. Een gerechtelijke procedure vraagt meestal om een behoorlijke investering aan griffierechten, juridische adviezen en deurwaardersdiensten. Veel bedrijven kiezen daarom eerst voor een debiteurbezoek voordat de gang naar de rechter wordt ingezet.

Een persoonlijk gesprek

Tijdens een debiteurbezoek bezoekt een invorderingsmedewerker of deurwaarder van Inkassier uw debiteur. Tijdens zo’n persoonlijk bezoek gaan we in gesprek met jouw klant, op zoek naar een passende oplossing. Dit leidt vaak tot contante of PIN betaling. Ook is dit een goede manier om, als de debiteur niet direct kan betalen, een betalingsregelingen te treffen of eventuele geschillen op te lossen. We brengen bovendien in kaart welke verhaalsmogelijkheden er zijn. Daardoor weten we of een eventuele gerechtelijk vervolg zinvol is. 

Persoonsgerichte aanpak

We verzamelen en analyseren doorlopend gegevens over betaalgedrag. Deze inzichten gebruiken we voor het verbeteren van onze werkwijze. Zo biedt Inkassier een debiteur een betalingsregeling aan als blijkt dat dit in het verleden heeft gewerkt, of bieden wij doorverwijzing naar schuldhulp aan als uw klant problematische schulden heeft. 

Kostenbesparend

De kosten voor een huisbezoek komt voor rekening van de opdrachtgever. We voeren huisbezoeken zo efficiënt mogelijk uit, door huisbezoeken slim te plannen. We weten uit ervaring dat adresvalidatie, signalering van schuldproblematiek en een vroegtijdig persoonlijke gesprek veel kosten bespaart.

Voordelen van een debiteurenbezoek

  • In één betalen of een regeling afspreken
  • Doorverwijzen naar schuldhulpverlenende instanties
  • Direct een indicatie voor het vervolgtraject
  • Bezoek aan het juiste adres van de debiteur
  • Directe terugkoppeling door registratie via de iPad
  • Geen onnodige kosten voor de debiteur

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.