Betalingsregeling

Samen met u zoeken we naar een passende oplossing om de vordering te voldoen.

U heeft van ons een sommatie ontvangen. U wilt het in sommatie genoemde bedrag voldoen, maar bent niet in staat het volledige bedrag ineens te betalen. In veel gevallen is het mogelijk om met ons een betalingsregeling te treffen. Het is belangrijk dat u direct na ontvangst van de sommatie contact met ons opneemt om een betalingsregeling voor te stellen. U krijgt binnen 5 werkdagen van ons bericht of uw regeling kan worden geaccepteerd. Geeft gemotiveerd aan waarom u de regeling wilt, heeft u wellicht andere schulden, uw baan verloren, of andere financiële problemen? Dit geeft ons inzicht in de haalbaarheid van uw voorstel.

U kunt op de volgende manieren een betalingsregeling voorstellen:

Via Dossier Online
Op de sommatie staan de inloggegevens voor Dossier Online. U kunt na het inloggen een betalingsregeling voorstellen.

Telefonisch
Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 026-750 54 00. Houdt u dossiernummer bij de hand, deze staat in de sommatie die u van ons heeft ontvangen.

Per reguliere post of e-mail
U kunt een betalingsregeling ook per post of e-mail aanvragen. Vermeld altijd uw dossiernummer en contactgegevens, zodat wij u kunnen bereiken. Houdt u er rekening mee dat, indien u uw verzoek per reguliere post aan ons toezend, de verwerktijd langer zal zijn.

Het kan zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben om tot passende afspraken te komen. Wij zullen u dan een inkomsten/uitgaven-formulier toezenden, deze dient u geheel ingevuld binnen 5 werkdagen aan ons te retourneren. Na ontvangst van dit formulier informeren wij u verder.

Het is in uw belang dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken. Indien het een keer niet lukt om de afgesproken termijn tijdig te voldoen, neen dan direct contact met ons op!

Indien u een termijn van uw betalingsregeling niet tijdig betaald en u heeft ons hierover niet geïnformeerd, dan zal uw regeling komen te vervallen en is het totale bedrag direct opeisbaar.

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.