Let op! Ons kantoor is op 2e pinksterdag - maandag 20 mei de gehele dag gesloten

Kwaliteit, certificeringen en maatschappelijk verantwoord ondernemen en incasseren

Wij hechten grote waarde aan zorgvuldigheid, veiligheid van gegevens en transparantie bij het uitvoeren van onze diensten. Om dit te borgen zijn we o.a. in het bezit van diverse ISO certificaten en voldoen we aan de kwaliteitsnormen van diverse instanties.

ISO 9001

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Hier staan de eisen van de klant en de wet- en regelgeving aan ten grondslag.

ISO 27001

ISO 27001 is dé internationaal geaccepteerde norm voor Informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

NEN 7510

De norm NEN 7510 (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van kwaliteit moeten de informatiebeveiligingsmaatregelen volgens de norm zo zijn ingericht dat ze zijn te controleren. De NEN 7510 kan worden gezien als een kader waarbinnen iedere proceseigenaar relevant geachte informatie voor het proces kan specificeren inclusief bijbehorende maatregelen.

BFT

Het BFT houdt op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet integraal toezicht op de gerechtsdeurwaarders, hieronder vallen de aandachtsgebieden: financiën, integriteit en kwaliteit. Het financiële toezicht op de gerechtsdeurwaarders is gericht op het waarborgen van het maatschappelijke vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn.

KBvG

Met de KBvG Normen voor Kwaliteit heeft de beroepsgroep een kwalitatieve standaard neergelegd waarin aandacht is voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en voor het voeren van een goede bedrijfsvoering. In de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit zijn de normen beschreven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en incasseren

Inkassier neemt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar handelen op mensen, maatschappij en milieu en probeert bij te dragen aan de gewenste ontwikkelingen in de samenleving (de zogenaamde ‘do good’).

Openheid, transparantie, zorgvuldigheid en het afleggen van verantwoording zijn daarbij de uitgangspunten. Middels een eigen MVO beleid voeren we deze uitgangspunten door in de hele organisatie en in onze handels- en werkwijzen. De volgende beginselen worden daarbij continu in acht genomen.

Openheid en transparantie

Wij geven opdrachtgevers, debiteuren, medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen inzicht in de wijze waarop de bedrijfsvoering is ingericht, hoe diensten tot stand komen en hoe wordt omgegaan met belanghebbenden.

Gepaste zorgvuldigheid

De processen en werkwijze van Inkassier zijn zo ingericht dat steeds opnieuw het eigen handelen wordt afgewogen en beoordeeld in relatie tot de mogelijke risico’s en belangen van de belanghebbenden. Inkassier neemt hierin voortdurend het initiatief en kan afwegingen en beoordelingen op basis van jarenlange ervaring én een zorgvuldige procesinrichting voorafgaand maken.

Social & Responsible Credit Management

Inkassier zet zich continu in om de positie van de schuldenaar te verbeteren, maar altijd zonder de belangen van de schuldeiser uit het oog te verliezen; het behoud van  imago, reputatie en de klant van de schuldeiser, het incasseren van de vordering en tegelijkertijd het bieden van perspectief voor de schuldenaar.

 

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.