Ik wil hulp met mijn schuld

Heeft u een brief van Inkassier ontvangen en wilt u betalen? Dat kan op verschillende manieren.

Hulp bij schulden

Hulp nodig bij schulden? Als u in financiële problemen verkeert, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Er zijn diverse instanties voor schuldhulpverlening die u kunnen helpen om snel weer inzicht en overzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Schulden leiden vaak tot stress en vervelende situaties. En daar is niemand bij gebaat. Door hulp te zoeken, zorgt u er voor dat er weer evenwicht komt in uw inkomsten en uitgaven.


Wanneer hulp bij schulden?

Herkent u zich in één van onderstaande situaties?

  • Ziet u geen mogelijkheid meer om uit de schulden te komen?
  • Heeft u geen overzicht meer in uw financiën?
  • Lukt het u nauwelijks om iedere maand rond te komen?
  • Nemen de aanmaningen alleen maar toe?
  • Dreigt er een financiële achterstand te ontstaan?

Neem dan snel contact op met uw gemeente of schuldhulpinstanties. Bij schuldhulpverlening bekijkt u samen met een deskundige welke vorm van hulp het beste bij u past.


Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. In deze wet staat beschreven wat uw gemeente moet doen bij schuldhulpverlening. Gemeenten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan het plan voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad ziet toe op de kwaliteit van dit plan. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering hiervan. De schuldhulpverlening heeft een integraal karakter. Dit betekent dat er naast het oplossen van uw financiële problemen onder andere ook aandacht is voor uw gezins- en woonsituatie.

Gemeenten hebben per 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen.


Instanties voor hulp bij schulden

Er zijn diverse instanties die u kunnen helpen bij schulden of het oplossen van betalingsachterstanden:


Bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire?

Sociale Banken Nederland helpt u – zoveel mogelijk - bij het afbetalen van uw private schulden.

Geef direct u schulden door


DiSK: Digitale Sociale Kaart

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Participatiewet (PW). 

Klik hier voor meer informatie over DiSK

Deel informatie

Gekopieerd naar het klembord.