Ik wil hulp met mijn schuld

Heeft u een brief van Inkassier ontvangen en wilt u betalen? Dat kan op verschillende manieren.

Hulp bij schulden

Hulp nodig bij schulden? Als u financiële problemen heeft, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Er zijn verschillende organisaties voor schuldhulpverlening die u kunnen helpen om snel weer inzicht en overzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Schulden leiden vaak tot stress en vervelende situaties. En daar wordt niemand blij van. Door hulp te zoeken, zorgt u er voor dat er weer evenwicht komt in uw inkomsten en uitgaven.


Wanneer hulp bij schulden?

Herkent u zich in één van onderstaande situaties?

  • Ziet u geen mogelijkheid meer om uit de schulden te komen?
  • Heeft u geen overzicht meer in uw financiën?
  • Lukt het u bijna niet om iedere maand rond te komen?
  • Nemen de aanmaningen alleen maar toe?
  • Dreigt er een financiële achterstand te ontstaan?

Neem dan snel contact op met uw gemeente of schuldhulpinstanties. Bij schuldhulpverlening bekijkt u samen met een professional welke vorm van hulp het beste bij u past.


Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingevoerd. In deze wet staat beschreven wat uw gemeente moet doen bij schuldhulpverlening. Gemeenten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan het plan voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad controleert of dit plan van de juiste kwaliteit is. Het college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat het plan juist uitgevoerd wordt. De schuldhulpverlening heeft een integraal karakter. Dit betekent dat er naast het oplossen van uw financiële problemen, ook aandacht is voor uw gezins- en woonsituatie.

Gemeenten hebben sinds 2021 de mogelijkheid om de gegevens van burgers met schulden in een vroege fase uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden snel in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Het vroeg herkennen van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit 40 maatregelen om de schuldenproblematiek minder te maken.


Instanties voor hulp bij schulden

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij schulden of het oplossen van betalingsachterstanden:


Bent u slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire?

Sociale Banken Nederland helpt u – zoveel mogelijk - bij het afbetalen van uw privé schulden.

Geef direct u schulden door


DiSK: Digitale Sociale Kaart

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste hulp en is ondersteunt bij een goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Participatiewet (PW). 

Klik hier voor meer informatie over DiSK

Deel informatie

Gekopieerd naar het klembord.