Wat gebeurt er als uw werknemer te maken krijgt met loonbeslag?

Een schuldeiser kan een gerechtsdeurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen op een deel van het salaris (loon) van uw werknemer. Hiervoor heeft de deurwaarder wel het vonnis nodig dat door de rechter is toegewezen. De deurwaarder moet de werknemer eerst de gelegenheid geven om vrijwillig te betalen. Als dit niet gebeurt kan er pas loonbeslag gelegd worden.

09 maart 2023

Deel informatie

Als er een loonbeslag gaat plaatsvinden wordt de werkgever altijd op de hoogte gesteld. De deurwaarder zal een kopie van het vonnis bij u afgeven. Vanaf dat moment bent u verplicht mee te werken. Het bedrag dat boven de beslagvrije voet is vastgesteld dient dan rechtstreeks naar het deurwaarderskantoor te worden overgemaakt. Het loon wat tot aan de beslagvrije voet over blijft wordt overgemaakt naar de werknemer.

Er kan naast het salaris ook beslag te worden gelegd op vakantiegeld, bonussen, een dertiende maand en een eindejaarsuitkering 

Als werkgever dient u altijd mee te werken. Als u dit niet doet loopt u het risico het bedrag waarvoor loonbeslag is gelegd zelf dient te betalen.

Zodra de gehele vordering is betaald, of als uw werknemer uit dienst gaat, wordt het loonbeslag opgeheven. De gerechtsdeurwaarder zal u informeren als de vordering volledig is voldaan, zodat het loonbeslag kan worden opgeheven. U mag het loonbeslag niet uit uzelf stopzetten.

Heeft u nog vragen over hoe u uw werknemer kunt helpen?
Op de website www.financieelgezondewerknemers.nl staan tips hoe u medewerkers kunt helpen bij schulden en geldzorgen.

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.