Inkassier opnieuw gecertificeerd: uw gegevens beschermd volgens de ISO 27001 en NEN 7510 norm

De veiligheid van uw en onze gegevens staat op nummer 1 bij Inkassier. Het is daarom onze prioriteit dat onze informatiebeveiliging voldoet aan de hoogste eisen. Met trots mogen wij mededelen dat Inkassier de hercertificering van de ISO 27001 en NEN 7510 behaald heeft. Beide certificeringen tonen aan dat onze processen rondom informatiebeveiliging voldoen aan de gestelde eisen.

20 juli 2022

Deel informatie

Pim Veth, Algemeen directeur van Inkassier, is trots op de hercertificering: “Het opnieuw behalen van de certificering geeft aan dat het bewustzijn rondom informatiebeveiliging groot is. De manier waarop wij omgaan met informatie is niet alleen belangrijk voor onze opdrachtgevers, maar ook essentieel voor onze dagelijkse gang van zaken. Het behalen van de ISO 27001 en NEN 7510 certificering toont aan dat Inkassier ‘in control’ is wat betreft securityrisico’s en goed in staat is haar medewerkers de noodzaak van informatiebeveiliging over te brengen.”

Wat is het belang van de ISO27001/NEN7510 certificering?

ISO 27001: de wereldwijde norm voor informatiebeveiliging
In de ISO 27001 zijn de eisen rondom het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van informatiebeveiliging gespecificeerd. De ISO 27001 certificering waarborgt dat we de juiste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om alle gegevens en informatie naar behoren te beschermen.

NEN 7510: de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging voor beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie
De NEN 7510 is opgebouwd uit twee delen. Waar het eerste deel dezelfde basis heeft als de ISO 27001, richt het tweede deel zich specifiek op gegevensbescherming in de zorgsector en voor beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. Het voldoen aan de NEN 7510 norm waarborgt veilige opslag en uitwisseling van persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid.

De hercertificering is voor Inkassier een mooie kroon op het werk. Voor onze klanten en partners is de hercertificering een teken dat ons beleid, onze processen en de kennis van onze medewerkers met betrekking tot informatiebeveiliging up-to-date én van de hoogste kwaliteit is. Meer lezen over onze kwaliteit en andere certificeringen?  Lees hier meer.

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.