De nieuwe beslagsyllabus, een verhelderende ontwikkeling in de juristiek

Op 1 augustus 2023 kondigde het KBvG aan dat de geactualiseerde beslagsyllabus vrijgegeven was door de Rechtspraak. Dit document bevat de eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. De belangrijkste wijzigingen worden uiteengezet op pagina 3 en 4 van de syllabus.

15 augustus 2023

Deel informatie

In de nieuwe syllabus is toegevoegd dat wanneer een vordering in kort geding wordt afgewezen, het beslag vervalt zodra de appeltermijn ongebruikt verstreken is. Deze regeling geldt echter niet wanneer binnen de daarvoor gestelde termijn een bodemzaak, in de hoedanigheid van hoofdzaak, aanhangig is gemaakt. Daarnaast is de alinea over de aanhangigheid van KEI-zaken verwijderd uit de syllabus. Ook is recente jurisprudentie toegevoegd, die verduidelijkt dat een merk binnen de reikwijdte van artikel 474bb Rv. valt.

De nieuwe versie van de beslagsyllabus is een mooi voorbeeld van doorontwikkeling in de juristiek.

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.