Verplicht digitaal procederen is een feit!

Vanaf 1 september 2017 is digitaal procederen een feit, althans voor de rechtbank Gelderland en Midden- Nederland. Vanaf dat moment is het bij civiele handelszaken boven een belang van 25.000 euro namelijk verplicht om digitaal te procederen. Wat houdt dit in?

Modernisering rechtspraak

Het gerechtelijke proces ‘sneller en eenvoudiger’ laten verlopen. ‘Mee gaan met de tijd’. Met onder andere deze uitgangspunten is de rijksoverheid in 2014 met Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak: ‘KEI’ van start gegaan. Geen schriftelijke dossiers meer maar enkel nog digitaal communiceren via het met DigiD toegankelijke webportaal ‘Mijn rechtspraak’. Via dit beveiligde webportaal kunnen partijen en de rechtbank 24 uur per dag stukken en berichten uitwisselen. Daarnaast wordt de procedure verkort naar slechts 1 schriftelijke ronde en 1 mondelinge behandeling bij de rechter en verdwijnen de formele termen als ‘dagvaarding’ en ‘gedaagde’. Inmiddels wordt een reeks wetswijzigingen gefaseerd doorgevoerd en vanaf september 2017 wordt dus de eerste stap gemaakt van vrijwillig naar verplicht procederen bij sommige rechtbanken.

Planning

Duidelijk is dat de advocatuur snel haar voorbereidingen moet treffen. Nadat in september 2017 digitaal procederen start bij de rechtbank Gelderland en Midden- Nederland, wordt rond het voorjaar 2018 digitaal procederen verplicht bij alle rechtbanken. Het loopt echter niet zo’n vaart met zaken waarbij geen vertegenwoordiging met een advocaat is vereist. Het streven is dat digitaal procederen in dit soort zaken medio 2020 een aanvang neemt. Deze omschakeling zal de meeste impact hebben omdat burgers dan zelfstandig aan de slag moeten met het webportaal indien zij willen procederen of als zij in een procedure worden betrokken.

Meer informatie

Op de website van de rechtspraak staat alle informatie vermeld. Ook is op rechtspraak.nl een informatieve animatiefilm te downloaden die op eenvoudige wijze illustreert hoe digitaal procederen in de praktijk werkt. Ook ons kantoor kan u informeren, bijvoorbeeld over de gevolgen voor u als advocaat of als procespartij. Neemt u in dat geval contact op met één van onze juristen via telefoonnummer: 026- 3525336. Wij helpen u graag!