BedrijfprofielVerlengstuk van uw creditmanagementbeleid

Verlaag uw debiteurenrisico

Bij Inkassier geloven wij dat een goed financieel beleid de belangrijkste voorwaarde is voor een optimaal bedrijfsresultaat. Een adequate wijze van de behandeling van u openstaande posten is daar een onderdeel van. Wij zijn graag het verlengstuk van uw organisatie, wij kunnen het gehele incassotraject van u overnemen en u zo ontzorgen, waardoor u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteit. Wij zijn gespecialiseerd in een snelle en effectieve wijze van incasseren, zo zorgen wij er samen voor dat uw debiteurenrisico zo laag mogelijk blijft. Bent u een multinational of een MKB bedrijf,  wij incasseren vorderingen in alle segmenten op bedrijven en consumenten binnen Nederland.

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Veel bedrijven hebben op het gebied van milieu en kwaliteit passende maatregelen genomen op het gebied van MVO. Ook de incasso-branche levert hieraan haar bijdrage. Zo heeft Inkassier haar werkwijze zo uitgewerkt dat onnodige kosten voor onze opdrachtgevers en debiteuren worden voorkomen. Zo streven we te allen tijde naar een manier om de vordering te incasseren binnen de mogelijkheden die de debiteur biedt. We maken daarin onderscheid tussen debiteuren niet wel willen, maar niet kunnen en debiteur die niet willen, maar wel kunnen.

Kwaliteitssysteem

Onze specialiteit is het incasseren van betaalachterstanden op uw debiteur. Wij doen dit daadkrachtig, zorgvuldig, transparant en altijd met respect en oog voor de individuele situatie van de debiteur. Wij voldoen aan de Normen voor Kwaliteit, die zijn opgenomen in de verordening van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd, wat garant staat voor correcte intern vastgelegde bedrijfsprocessen die inspelen op de behoeften en wensen van onze opdrachtgevers.

Voorfinanciering

Sinds 2014 is de bestuursregel voorfinanciering vastgesteld door de KBvG ter regulering van de zogenaamde “out-of-pocket-kosten”. De bestuursregel dient ter beperking van de financiële risico’s binnen de deurwaardersbranche en de onafhankelijkheid in dossierbehandeling te waarborgen. Out-of-pocket-kosten zijn kosten die rechtstreeks door derden aan de deurwaarder worden gefactureerd zoals; griffierechten, een collega-deurwaarder, een ontruimingsploeg of slotenmaker. In het incassotraject adviseert Inkassier u over het verhaalrisico in het dossier en geven wij een inschatting van de proceskosten. Bij aanvang van de gerechtelijke procedure vragen wij u een voorschot ter dekking van de out-of-pocket-kosten. Indien wij meerdere dossiers in behandeling hebben kan het tegoed uit het ene dossier dienen als voorschot in het andere dossier.

Financiële positie

Inkassier is een deurwaarderskantoor. Hierop is speciale wetgeving van toepassing, de gerechtsdeurwaarderswet. Het BFT, Bureau Financieel Toezicht, houdt op grond van deze Wet toezicht op het gebied van financiën, integriteit en kwaliteit. Het financiële toezicht is gericht op het waarborgen van het maatschappelijke vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn.

Inkassier heeft altijd voldaan aan haar bewaarplicht, liquiditeits- en solvabiliteitseisen en financiële verplichtingen. Dit wordt bevestigd door kredietbeoordelaar Dun Bradstreet dat Inkassier als een solide zakenpartner classificeert dat kan voldoen aan haar betaalverplichtingen.