Informatieverzoek loonbeslag werknemer

Indien u van ons een verzoek tot informatieverstrekking heeft ontvangen, dan dient u dit binnen 14 dagen na dagtekening volledig ingevuld aan ons te retourneren. U kunt het formulier ook digitaal invullen. U dient de code en het dossiernummer, die vermeld staan op de aan u toegezonden brief, bij het inloggen op te geven.

Indien u nog vragen heeft over het informatieverzoekformulier, neemt u dan contact met ons op.