Vonnis ontvangenDe rechter heeft het vonnis uitgesproken

Heeft de Rechter uitspraak gedaan, dan wordt het vonnis aan u betekend door een deurwaarder, het zgn. betekeningsexploot. U kunt dit exploot herkennen aan de vetgedrukte tekst “betekend” en “bevel gedaan”. In dit vonnis staat waartoe u bent veroordeeld; betaling van een bedrag, ontruiming van een woning, afsluiting  van water of energie, of het terughalen van eigendommen. U ontvangt van ons een opsomming waartoe u bent veroordeeld, als ook een kopie van de het vonnis. Het is belangrijk dat u zich houdt aan hetgeen in het vonnis opgenomen.

Een betekening van het vonnis bestaat uit meerdere pagina’s en wordt altijd door een deurwaarder gedaan. Nadat het vonnis aan u betekend is, mag dit na twee dagen ten uitvoer worden gelegd. Dit kan inhouden dat er tot beslaglegging, uitzetting of afsluiting wordt overgegaan. U voorkomt deze verdere maatregelen en de hoge kosten die dit met zich meebrengt door direct of, in ieder geval binnen twee dagen, nadat u het vonnis heeft ontvangen, aan de inhoud van het vonnis te voldoen of het volledige bedrag te betalen. Ook kunt u in dit stadium een betalingsregeling voorstellen.

Wanneer u verweer wenst te voeren nadat het vonnis is gewezen, adviseren wij u om hiervoor juridische bijstand in te roepen. Deze kan bepalen of het mogelijk is tegen de uitspraak in verzet te gaan of in hoger beroep te gaan.

Let wel op: aan het instellen van verzet en hoger beroep zijn strikte termijnen verbonden.