Dagvaarding ontvangenU bent opgeroepen om voor de rechter te verschijnen

U ontvangt een dagvaarding, omdat u de openstaande vordering van de schuldeiser ook na sommatie door Inkassier niet heeft voldaan. Een dagvaarding is een exploot, waarin u wordt opgeroepen om voor de Kantonrechter te verschijnen. De deurwaarder overhandigd u de dagvaarding, of laat deze achter aan een huisgenoot of in een gesloten envelop in uw brievenbus.

Wat kunt u doen? Hieronder geven wij kort aan wat uw mogelijkheden zijn:

U bent het eens met de vordering

In dat geval kunt u het totaal verschuldigde bedrag het beste voor de zittingsdatum aan Inkassier voldoen. Alleen indien het totaal verschuldigde bedrag uiterlijk twee werkdagen vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum op de rekening van Inkassier is bijgeschreven of contant op een van onze vestigingen is voldaan, wordt de dagvaarding ingetrokken en vermijdt u verdere kosten. Indien er een bijlage bij de dagvaarding zit, staat hierop vermeld welk bedrag u moet voldoen. Indien er geen bijlage is bijgesloten, kunt u contact opnemen om dit totaal verschuldigde op te vragen.

Let op: U dient uiterlijk twee werkdagen voor de zittingsdatum aan te geven dat het bedrag is voldaan en bewijs van betaling te zenden. Als u d.mv. een bankoverschrijving betaald, zijn wij pas op de hoogte van uw betaling zodra wij het dagafschrift van onze bank hebben ontvangen. Het kan voorkomen dat wij het dagafschrift pas ontvangen nadat de termijn van twee werkdagen vóór de zittingsdatum is verstreken. In dit geval zullen wij de dagvaarding niet intrekken. De procedure loopt dan door en u bent ook de proceskosten verschuldigd. Wij adviseren u daarom om tijdig te betalen en niet te wachten tot de laatst mogelijke dag.

U bent het met de vordering eens, maar kunt door omstandigheden niet ineens en/of niet tijdig vóór de zittingsdatum betalen

In dit geval kunt u Inkassier een afbetaalvoorstel doen, lees hier meer over het aanvragen van een betalingsregeling. Het treffen van een betalingsregeling houdt overigens niet in dat de dagvaarding wordt ingetrokken. De Kantonrechter zal dus worden gevraagd uitspraak te doen en de kosten van de procedure bent u ook verschuldigd.

U bent het niet eens met de vordering

U kunt in dat geval zelf schriftelijk verweer voeren of dit door een gemachtigde namens u laten doen:

Uw bezwaren tegen de vordering zet u op papier en levert u twee werkdagen vóór de zitting, samen met kopieën van eventuele bewijsstukken, in tweevoud in bij de griffie van de betreffende Rechtbank. Het adres van de Rechtbank waar uw zitting wordt gehouden, treft u in de dagvaarding aan. De griffie is het onderdeel van de Rechtbank waar alle administratie rondom de zaken die aan de Rechter zijn voorgelegd wordt verzorgd. U kunt uw verweer ook per reguliere post versturen aan de griffie. Zorg ervoor dat uw verweer de Kantonrechter tijdig bereikt. Denkt u eraan op de stukken de zittingsdatum en de namen van partijen te vermelden. U hoort daarna van de griffie hoe de zaak verder verloopt.

Zelf mondeling verweer voeren op de zitting
U kunt op de zitting zelf of via uw gemachtigde mondeling verweer voeren. Indien u gemachtigde en ook als uw echtgeno(o)t(e) namens u verweer wilt voeren, is een schriftelijke machtiging nodig. Een directeur die namens een rechtspersoon optreedt, dient een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen. Houd er rekening mee dat er lange wachttijden voor de zitting kunnen ontstaan.

Rechtskundige bijstand inroepen:
U kunt voor het voeren van verweer bijvoorbeeld ook een gerechtsdeurwaarder, advocaat of (afhankelijk van uw inkomen) het Juridisch Loket inschakelen. U dient deze deskundige vóór de zitting te raadplegen. Als u niet in staat bent een deskundige te betalen, dan kunt u het Juridisch Loket in uw gemeente of regio verzoeken de kosten van rechtsbijstand gedeeltelijk door de Staat te laten betalen. De deskundige kan u daarbij helpen.

Wat gebeurt er als u niets doet?

Indien u niet reageert op de dagvaarding, gaat de geplande rechtszaak door zonder uw reactie of aanwezigheid. De Kantonrechter spreekt een vonnis uit waarin wordt beoordeeld of de vordering terecht is. Een vonnis in een zaak waarin u niet hebt gereageerd heet een verstekvonnis; de vordering wordt in de meeste gevallen aan de eisende partij toegewezen.

U heeft toch nog een vraag?

Indien u na het lezen van de informatie op deze pagina alsnog een vraag heeft over de dagvaarding die u heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Inkassier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.