Beslagvrije voetMinimaal bedrag voor levensonderhoud

Beslagvrije voet

Bij een loonbeslag mag niet het gehele inkomen inhouden worden. Er wordt bij het beslag altijd rekening gehouden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld en wordt jaarlijks aangepast. Doorgaans is de beslagvrije voet 90% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt rekening gehouden met het inkomen van uw echtgenoot of partner, uw woonlasten en de premie van uw zorgverzekering.

Het inkomen boven de beslagvrije voet valt volledig toe aan het beslag en wordt aan de deurwaarder overgemaakt totdat de schuld is voldaan. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht om hieraan mee te werken.

Mocht uw situatie wijzigen, bijvoorbeeld als uw partner extra inkomsten heeft of uw woonsituatie wijzigt, dient u dit door te geven. Dit heeft namelijk invloed op de beslagvrije voet. Wanneer u eventuele wijzigen (van u of van uw partner) niet doorgeeft dan kan de beslagvrije voet gehalveerd worden. Het is dus belangrijk om deze gegevens aan te leveren.

Indien u twijfelt of de berekening van de beslagvrije voet correct is kunt u zelf uw beslagvrije voet berekenen. U kunt deze berekening zelf via de rekenmodule van de KBVG uitvoeren. Neem contact met ons op als de uitkomst afwijkt van onze berekening.