U heeft een schuldReageer direct en voorkom onnodige extra kosten

U heeft van ons een sommatie ontvangen

U heeft van ons een sommatie ontvangen, omdat u een rekening niet of niet volledig heeft betaald. De schuldeiser heeft ons ingeschakeld om deze bij u te incasseren. In de sommatie leest u om welke schuld het gaat, welk bedrag u moet voldoen en wanneer dit bedrag op onze rekening NL54 INGB 0653 9155 27 moet zijn bijgeschreven.

Betaal tijdig uw schuld

Het in de sommatie genoemde bedrag kunt u op meerdere manieren aan ons voldoen. Dit kan door overmaking op de bankrekening van Inkassier, per PIN of contant aan de balie van één van onze vestigingen of via iDEAL na het inloggen op Dossier Online. Betaal tijdig het in de sommatie genoemde bedrag, hiermee voorkomt u dat de rekening met extra kosten wordt verhoogd.

Wilt u een betalingsregeling treffen

Als het niet lukt om het in de sommatie genoemde bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, neemt u dan direct na ontvangst van de sommatie contact met ons op. Samen met u kunnen wij zoeken naar de best passende manier om de sommatie, eventueel d.m.v. het treffen van een betalingsregeling, te voldoen. Indien u direct een betalingsregeling wilt voorstellen, dan kunt u inloggen op Dossier Online en ons een voorstel tot afbetaling te doen. U krijgt binnen 5 dagen bericht of u voorstel geaccepteerd kan worden.

Bent u het niet eens met de vordering

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de in de sommatie benoemde vordering. U kunt uw verweer binnen 5 dagen na dagtekening van de sommatie gemotiveerd aan ons kenbaar maken. Dat kunt u doen door in te loggen op Dossier Online, per e-mail of per reguliere post. Vergeet niet uw dossiernummer, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Reageer altijd op de sommatie!

Als u de sommatie onbetaald laat en u reageert niet op de sommatie, dan zal Inkassier verdere maatregelen moeten treffen om het bedrag dat u dient te voldoen alsnog bij u te incasseren. Dat kan beteken dat wij de vordering voor zullen leggen aan de Rechter. Alle hiermee gemoeide kosten kunnen flink oplopen. Wij zullen de Rechter verzoeken u tevens te veroordelen tot betaling van deze kosten.