U bent werkgeverLoonbeslag / schulden van uw medewerker

Als werkgever kunt u met ons te maken krijgen als wij een geldvordering hebben op uw medewerker. Als na de uitspraak van de Rechter betaling door uw medewerker uitblijft, dan zullen wij informeren naar de bron van inkomsten en  mogelijk overgaan tot het leggen van loonbeslag.

Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever?

Verzoek tot verstrekken van informatie:

Als uw werknemer niet voldoet aan de inhoud van het vonnis, er niet wordt betaald en geen concrete betaalafspraken kunnen worden gemaakt, dan mogen wij overgaan tot het leggen van loonbeslag. Als blijkt dat er aan rechtsverhouding met u is, dan ontvangt u van ons een verzoek tot het verstrekken van informatie m.b.t. de arbeidsrelatie, het salaris en mogelijk andere beslagen. U bent op grond van artikel 475 g lid 3 Rechtsvordering verplicht om binnen 14 dagen na dagtekening het informatieverzoek volledig ingevuld aan ons terug te zenden.

Het is mogelijk om de gevraagde gegevens digitaal te verstrekken. Op het informatieverzoek dat u van ons ontvangen heeft staat onderaan een controlenummer vermeld. Dit controlenummer is nodig om het formulier digitaal in te kunnen vullen.

Als uw werknemer een wisselend inkomen heeft, dan dient u een kopie van de loonstroken over de laatste 3 maanden mee te sturen.

Indien de betrokken werknemer niet (meer) bij u in dienst is, dan adviseren wij u betrokkene af te melden bij het UWV.  Daarmee voorkomt u herhaalverzoeken door een gerechtsdeurwaarder.