Pre-incasso / DebiteurenbeheerUw betalingsrisico’s verminderen en uw cashflow verbeteren

Iedere onderneming krijgt er mee te maken: facturen die te laat of niet betaald worden. Een klant die zich niet houdt aan de betalingsverplichting is een risico voor elke organisatie. Inkassier beschikt over een ervaren team dat u kan adviseren en assisteren bij het optimaliseren van uw afdeling debiteurenbeheer. Wij kunnen uw betalingsrisico’s verminderen en zo uw cashflow verbeteren. Met betrekking tot de wet- en regelgeving in het pré-minnelijke incassotraject zijn wij volledig op de hoogte. Zo wijkt de regelgeving voor het innen vordering op particulieren af van die op zakelijke vorderingen.

Wet Incassokosten (WIK)

Indien u een onbetaalde vordering heeft op een particulier (B2C), dan bent u conform nieuwe wetgeving verplicht om de debiteur de incassokosten aan te zeggen. Dit houdt in dat u uw debiteur in gebreke moet stellen d.m.v. verzending van de zgn. WIK-brief / brief aanzegging incassokosten. Doel van deze brief is uw debiteur in de gelegenheid te stellen uw onbetaalde vordering alsnog zonder bijkomende kosten aan u te voldoen. Blijft betaling dan nog uit en u draagt de vordering aan ons over, dan mogen wij de incassokosten bij uw debiteur in rekening brengen. Ook bij een gerechtelijke procedure kunnen wij zo aanspraak maken op veroordeling tot betaling van de incassokosten. Zendt u (of wij namens u) deze brief niet, dan zullen de incassokosten door de Rechter worden afgewezen en komen deze voor uw rekening.

Heeft u een vordering op een bedrijf (B2B), dan geldt bovenstaande niet, voor bedrijven is het niet noodzakelijk om de incassokosten aan te zeggen. Uiteraard staat u vrij om dit wel te doen, wellicht dat dit het betaalgedrag van uw debiteur aanscherpt.

Betaalmogelijkheden

Indien wij de debiteur in het pré-minnelijke traject namens u aanschrijven, kan de debiteur kiezen uit een aantal betaalmogelijkheden: via iDEAL, contact, per pin of met een reguliere bankoverschrijving. Zo kunnen uw debiteuren de betaalmethode selecteren die het best bij hen past.