Losse opdrachtenEenmalige opdrachten van advocaten en collega’s

Naast het behandelen van vorderingen in full-service incassotrajecten voert Inkassier ook eenmalige opdrachten uit voor advocaten, notarissen en collega deurwaarders. Inkassier heeft een vast team voor ambtelijke opdrachten.

U kunt bij ons terecht voor reguliere- en spoedopdrachten voor:

  • Uitbrengen van dagvaardingen
  • Betekening vonnissen
  • Executeren vonnissen
  • Beslagleggingen
  • Conservatoire beslagen
  • Aktes van constatering

Specifiek voor de advocatuur bieden we Explotrace voor het volgen van uw losse opdrachten.

Voor de behandeling van uw losse opdrachten rekenen wij de tarieven zoals genoemd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag). Alle ambtelijke werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder mag uitvoeren staan opgesomd in de Gerechtsdeurwaarderwet en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.