Debiteurbezoek / Sommatie explootEen goede inventarisatie voordat u naar de rechter gaat

Soms is een gerechtelijk traject noodzakelijk om uw vordering veilig te stellen en betaald te krijgen. Een gerechtelijke procedure vraagt echter om een behoorlijke investering aan griffierechten, juridische adviezen en deurwaardersdiensten. Veel bedrijven kiezen daarom om eerst een debiteurbezoek af te leggen voordat de gang naar de rechter wordt ingezet.

Tijdens een debiteurbezoek bezoekt een invorderingsmedewerker of deurwaarder van Inkassier uw debiteur. Dit leidt vaak tot contante of PIN betaling.  Ook is dit een goede manier om, indien de debiteur niet direct kan betalen, een betalingsregelingen te treffen of eventuele geschillen op te lossen. Tijdens het bezoek worden eventuele verhaalsmogelijkheden in kaart gebracht waaruit opgemaakt kan worden of een eventuele gerechtelijk vervolg zinvol is.