Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De trajecten van Inkassier worden vormgegeven d.m.v. diverse incassodiensten. Het gehele traject van debiteurenbeheer tot executie, wij kunnen u hierin volledig ontzorgen. Weten wat wij voor u kunnen betekenen, stel uw vragen gerust!

Debiteurenbeheer en pré-minnelijke incasso

Iedere onderneming krijgt er mee te maken: facturen die te laat of niet betaald worden. Een klant die zich niet houdt aan de betalingsverplichting is een risico voor elke organisatie. Inkassier beschikt over een ervaren team dat u kan adviseren en assisteren bij het optimaliseren van uw afdeling debiteurenbeheer. Met betrekking tot de wet- en regelgeving in het pré-minnelijke incassotraject zijn zij volledig op de hoogte. Zo wijkt de regelgeving voor het innen vordering op particulieren af van die op zakelijke vorderingen. Wij kunnen de betalingsrisico’s verminderen en zo uw cashflow verbeteren.

Naar debiteurenbeheer en pré-minnelijke incasso

Minnelijke incasso

Blijft betaling op uw factuur uit, dan kunt u uw vordering aan ons overdragen. Het doel van het minnelijke incasso traject is om de vordering betaald te krijgen zonder dat daarvoor de tussenkomst van de rechter nodig is en daardoor een juridische procedure kan worden voorkomen. De werkzaamheden in het minnelijke traject bestaan o.a. uit het verzenden dan sommaties, het behandelen van reactie van de debiteur, het aangaan van betalingsregeling en, indien dit in het dossier wenselijk is, het telefonisch benaderen van de debiteur.

Naar minnelijke incasso

Debiteurbezoek / Sommatie exploot

Soms is een gerechtelijk traject noodzakelijk om uw vordering betaald te krijgen. Een gerechtelijke procedure vraagt echter om een behoorlijke investering aan kosten voor het griffierecht, juridische advies en deurwaardersdiensten. U kunt er daarom voor kiezen om eerst de debiteur door een deurwaarder te laten bezoeken, het zgn. sommatie exploot. U kunt er daarom voor kiezen om eerst een debiteurbezoek af te laten leggen voordat de gang naar de rechter wordt ingezet.

Naar debiteurbezoek

Gerechtelijke incasso

Als betaling in het minnelijke traject uitblijft, dan kan de vordering worden voorgelegd aan het oordeel van de Rechter. Wij kunnen het gehele gerechtelijke traject voor u uitvoeren. Van het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding, de inhoudelijke behandeling op de zitting, tot aan het executie traject, u mag rekenen op een snelle en correcte behandeling door onze juristen.

Naar gerechtelijke incasso

Losse opdrachten

Voor advocaten, notarissen en collega deurwaarders hebben wij voor het uitvoeren van ambtshandelingen  een track and trace module ontwikkeld. Via deze module kunt u eenvoudig uw opdrachten uploaden en de status van deze opdrachten volgen.

Naar losse opdrachten