BranchesSpecialistische team met kennis van de markt

Elke branche zijn eigen aanpak

Inkassier is een breed incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor waar zowel kleine zelfstandigen als multinationals terecht kunnen. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers in verschillende branches. Wij zetten onze branchekennis graag in om uw creditmanagementproces te optimaliseren.

Bedrijven

Iedere onderneming krijgt er mee te maken: facturen die te laat betaald worden. Een klant die zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting is een risico voor uw organisatie. Inkassier verzorgt voor veel bedrijven het volledig incassotraject van herinnering tot aan de deurwaarder. Door de landelijke dekking van onze dienstverlening hebben wij kennis van de landelijke markt en zorgen wij ervoor dat de openstaande vordering wordt betaald. Dat doen wij met respect voor uw klant en de daadkracht die past bij een incassopartner.

Nutsbedrijven

Speciaal voor netwerkbeheerders en waterleidingmaatschappijen heeft Inkassier een specialistisch incassoteam. Het niet afsluiten van een contract voor energie- of waterlevering (contractloosheid), energiefraude (bijvoorbeeld bij een hennepkwekerij of wietplantage) en het niet betalen van rekeningen voor o.a. levering of aansluiting vormen een grote kostenpost. Onze specialistische procedures zorgen voor een passende oplossing als het afsluiten van meters, aangaan van een leveringscontract en/of het betalen van een openstaande vordering.

Zorg(verzekeraars)

Het is een wettelijke verplichting dat iedereen die in Nederland woont of werkt een ziektekostenverzekering afsluit. Iedereen is vrij zijn eigen verzekeraar te kiezen en dient zelf zorg te dragen voor de betaling van de premie. Uit cijfers van het zorginstituut Nederland blijkt dat 1 op de 50 verzekerden zijn zorgpremie niet betaalt. Deze groep, van ca. 282.000 mensen, zijn een risico voor zorgverzekeraars. Inkassier is actief bij zorgverzekeraars en heeft ervaring in het uitvoeren van specialistische incassotrajecten voor de zorg en het werken met het Protocol incassotraject Wanbetalers Zorgverzekeringswet.

Woningcorporaties

Elke verhuurder of woningcorporatie heeft ermee te maken; huurachterstanden. Uit ervaring blijkt dat grote achterstanden moeilijk te incasseren zijn. Een goed functionerend incassoproces draagt bij aan een snelle signalering waardoor de achterstand in betaling niet snel oploopt. Inkassier heeft een speciaal incassoteam voor de huursector. Wij richten samen met u het gewenste traject in vanaf debiteurenbeheer of incassofase. Hierbij hanteren wij een proactieve houding richting debiteuren dat rekening houdt met zowel de bedrijfseconomische als de sociale doelstellingen van de organisatie.

Overheid

Gemeenten en andere overheidsinstellingen hebben te maken met het innen van vorderingen. Dit kunnen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen zijn. Inkassier beschikt over kennis van het behandelen van overheidsincasso. Wij werken naar een effectieve behandeling met oog voor de situatie van de debiteur. Het signaleren van problematische schulden en het onderscheiden van ‘niet kunners’ van ‘niet willers’ is daarbij van belang. Bij de behandeling van overheidsvorderingen is een nauwe samenwerking met de opdrachtgever noodzakelijk. Iedere gemeente of overheidsinstelling heeft daarbij zijn eigen prioriteiten en doelstellingen binnen het inningstraject. Zodra het proces is vormgegeven publiceren wij elke ondernomen handeling op het opdrachtgeversportaal. Op deze manier heeft u 24 uur per dag inzicht in onze verrichtingen.