Betaaltermijn grote bedrijven maximaal 60 dagen

Voor veel ondernemers uit het MKB zal het een herkenbare ergernis zijn: grote bedrijven die (te) laat hun rekeningen betalen, waardoor de MKB’er in de problemen kan komen. Het was tot voor kort toegestaan om een langere betaaltermijn dan 60 dagen overeen te komen, en dat gebeurde ook: grotere ondernemingen hebben meestal een sterkere positie en het is dan voor de kleinere ondernemer vaak ‘slikken of stikken’. Maar ook als dat niet overeengekomen is wordt er soms een lange betaaltermijn gehanteerd.

Per 1 juli jl. verbiedt een nieuwe wet grote bedrijven echter betaaltermijnen van langer dan 60 dagen te hanteren tegenover een onderneming uit het MKB. Deze wet geldt voor alle overeenkomsten die sinds 1 juli jl. zijn gesloten tussen een grote en een MKB-onderneming. Er mag maximaal een betalingstermijn van 60 dagen worden overeengekomen. Langere termijnen zijn nietig, dan geldt automatisch de wettelijke norm van 30 dagen. Hetzelfde geldt als er niets is overeengekomen. Na verstrijken van de betalingstermijn is de wettelijke handelsrente verschuldigd, momenteel 8% per jaar. De schuldenaar zal hiermee geprikkeld worden om eerder tot betaling over te gaan, is althans de bedoeling.

Wilt u uw overeenkomsten en/of algemene voorwaarden laten opstellen, screenen of aanpassen op dit punt en/of andere aspecten? Wij zijn u hierbij en bij het incasseren van uw openstaande vorderingen graag van dienst!