Ministerieplicht van de gerechtsdeurwaarder

Deurwaarders in Nederland zijn in sommige gevallen verplicht om ambtshandelingen te verrichten, zoals dagvaarden, een vonnis betekenen of beslag leggen. Deze verplichting geldt alleen voor de ambtshandelingen die worden verricht in het arrondissement waar de deurwaarder is gevestigd. De arrondissementen zijn gelijk aan de arrondissementen voor rechtbanken. In sommige gevallen hoeft de deurwaarder zich niet aan deze verplichting te houden. Wat zijn de beperkingen en de uitzonderingen van de ministerieplicht en wat kunt u doen als de deurwaarder zijn ministerieplicht niet nakomt?

04 september 2023

Deel informatie

Beperking van de ministerieplicht

De ministerieplicht heeft een geografische beperking. Het kan zijn dat het arrondissement van de deurwaarder meerdere provincies omvat. Zo bestaat het rechtsgebied van Midden-Nederland bijvoorbeeld uit de provincies Utrecht, Flevoland en een deel van Noord-Holland. Wanneer u als opdrachtgever een deurwaarder uit Utrecht een ambtshandeling in Flevoland uit wilt laten voeren, speelt de beperking van de ministerieplicht een rol en mag de deurwaarder zijn dienst weigeren. U moet zich dan wenden tot een deurwaarder uit Flevoland.

Drie uitzonderingen op de ministerieplicht

Er zijn drie situaties waarbij de deurwaarder zich niet aan de ministerieplicht hoeft te houden:

Persoonlijke omstandigheden van de deurwaarder

Een deurwaarder mag zijn ministerieplicht weigeren als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die niet samenhangen met de beroepsuitoefening. Dit kan bijvoorbeeld een verhuizing, begrafenis, huwelijk of bevalling van de deurwaarder zijn. Er wordt dan niet van de deurwaarder verwacht dat hij de ambtshandeling verricht.

Opdrachtgever heeft geen voorschot betaald

Een deurwaarder moet aan zijn opdrachtgever een voorschot vragen. Betaalt de opdrachtgever dit voorschot niet, dan vervalt de ministerieplicht voor de deurwaarder voor het verrichten van de aangevraagde ambtshandelingen.

 Twijfel over onrechtmatig handelen

In sommige gevallen van ambtshandelingen bij de executie van gerechtelijke uitspraken, zoals het leggen van beslag of het ontruimen van een woning, is het mogelijk dat de deurwaarder zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen. Twijfelt de deurwaarder (vanwege zijn onafhankelijke positie) of een opdracht juridisch geoorloofd is, dan kan deze een zogenaamd deurwaardersrenvooi (ook wel een deurwaarderskortgeding genoemd) starten. Dit is een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever. De deurwaarder legt de kwestie voor aan de voorzieningenrechter. Deze geeft uiteindelijk aan of de deurwaarder nog steeds verplicht is om deze opdracht uit te voeren. Wanneer de deurwaarder zich niet houdt aan de ministerieplicht zonder het starten van een deurwaardersrenvooi, dan kan de opdrachtgever een executiegeschil starten.

Wilt u  meer weten over de ministerieplicht en de deurwaarders van Inkassier? Neem dan contact met ons op.

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.